АКЦИЈЕ ИСПИТИВАЊА ТРЖИШТА

ВИНО – резултати испитивања тржишта

Удружење “ПОКРЕТ ПОТРОШАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ХРАНЕ” је 14.09.2023. урадило своју другу акцију испитивања тржишта на квалитет хране и том приликом узорковано је 14 узорака вина из 5 трговина на територији града Панчева:

  1. DIS,
  2. LIDL,
  3. MAXI,
  4. UNIVEREXPORT,
  5. MERE MARKETI,

Узорковање је извршено од стране акредитоване и овлашћене лабораторије ЕКО ЛАБ ДОО за управљање квалитетом Београд / узоркивач техничар Младен Јовић. Узорковано је по 2 јединице од сваког производа (са истим ЛОТ бројевима, истим датумима и временима пуњења), при чему је једна јединица узоркована за анализу, а друга јединица остављена за потенцијалну суперанализу. За сваки узорак је направљен записник о узорковању од стране узоркивача из ЕКО ЛАБ-а из Београда. Узорковању су присуствовали чланови Удружења “ПОКРЕТ ПОТРОШАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ХРАНЕ”.

Узорци вина су испитивани на аутентичност (ботаничко порекло етанола и порекло воде у финалном вину), а испитивања су урађена у акредитованој лабораторији АНА ЛАБ ДОО Панчево, која је специјализована за изотопска испитивања у храни.

Испитивања су извршена изотопским методама на стабилне изотопе угљеника и неизменљиве стабилне изотопе водоника у етанолу (ЕИМ-ИРМС), а према акредитованим методама које су део званичне регулативе Републике Србије ( члан 4, табела 1, Методе анализе за испитивање параметара квалитета шире, вина и других производа, тачка 4, 4.1 – SRPS TS E.M8.031:2023 (ЕИМ-ИРМС) и тачка 4.3 ПРАВИЛНИКА о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина (“Службени гласник РС”, бр. 107 од 8. октобра 2014, 72 од 31. августа 2023.). Све лабораторијске извештаје су потписали специјализовани стручњаци за изотопска испитивања и стручњаци са лиценцом Министарства пољопривреде Републике Србије који могу да дају званична стручна мишљеља на тему изотопских испитивања вина и јаких алкохолних пића.

У Табели су дате информације о резултатима испитивања. Акцијом је утврђено да је чак 13 узорка од укупно 14 узорака вина која су највећим делом из увоза (С. Македонија, Италија, Шпанија, Мађарска, Француска) ПАЛО на испитивању аутентичности, што представља чак 92,85 % од укупног броја испитиваних узорака вина (14). Сви лабораторијски извештаји ће бити прослеђени надлежним органима ради даљих корака у складу са прописима.

РЕДНИ БРОЈНАЗИВ ПРОИЗВОДА
1.Бело вино – MAESTRI CANTINIERI BIANCO – произведено у ЕУ – увоз из Италије – 1 Л
2.Црвено стоно суво вино – ДОБРО – А.Д. Вино Жупа – вино из С. Македоније – 2 л
3.Розе стоно суво вино ДОБРО – А.Д. Вино Жупа – вино из С. Македоније
4.Стоно сортно суво вино – ВРАНАЦ – НИКОЛАС – вино из С. Македоније – 1 Л
5.Суво бело вино – БЕЛО ВИНО – МАКСИ Премиа – вино из Северне Македоније – 2 Л
6.Суво бело вино – БЕЛО ЖДРЕБАЦ – вино из Северне Македоније – 1000 мл
7.Вино бело суво – СМЕДЕРЕВКА – ВИНОКАЛЕМ – Велика Дренова – 1 Л
8.Суво бело вино географског порекла – СМЕДЕРЕВКА – ТИКВЕШ АД Кавадарци – 1000 мл
9.Суво црвено вино – ЦРВЕНО ВИНО – МАКСИ Премиа – вино из Северне Македоније – 2 Л
10.Суво црвено вино – ВРАНАЦ – ВИНОКАЛЕМ – Велика Дренова – Маде ин Сербиа – 1 Л
11.Црно суво вино географског порекла – ВИНО РОССО – вино из Мађарске – 2 л
12.Бело вино са ознаком географског порекла – ПАССИОНЕ ИТАЛИАНА ПУГЛИА – ПИНОТ ГРИГИО – вино из Италије – 750 мл
13.Бело вино са ознаком географског порекла – Relais de Pauillac – 2015 – Bordeaux Blanc – вино из Француске – 750 мл
14.Црвено вино са ознаком географског порекла – ПАССИОНЕ ИТАЛИАНА ВЕНЕТО – МЕРЛОТ – вино из Италије – 750 мл

Током исте акције испитивања тржишта од 14.09.2023. узета су још 4 узорка вина и лабораторијски извештаји за њих су накнадно прослеђени од стране лабораторије 21.10.2023, а након завршених испитивања. Ова 4 узорка вина су купљена у следећим трговинама:

  1. LIDL,
  2. MAXI, i
  3. MERE MARKETI

Узорковање је такође извршено од стране акредитоване и овлашћене лабораторије ЕКО ЛАБ ДОО за управљање квалитетом Београд / узоркивач техничар Младен Јовић. Узорковано је по 2 јединице од сваког производа (са истим ЛОТ бројевима, истим датумима и временима пуњења), при чему је једна јединица узоркована за анализу, а друга јединица остављена за потенцијалну суперанализу. За сваки узорак је направљен записник о узорковању од стране узоркивача из ЕКО ЛАБ-а из Београда. Узорковању су присуствовали чланови Удружења “ПОКРЕТ ПОТРОШАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ХРАНЕ”.

Узорци вина су испитивани на аутентичност (ботаничко порекло етанола и порекло воде у финалном вину), а испитивања су урађена у акредитованој лабораторији АНА ЛАБ ДОО Панчево, која је специјализована за изотопска испитивања у храни.

Испитивања су извршена изотопским методама на стабилне изотопе угљеника и неизменљиве стабилне изотопе водоника у етанолу (ЕИМ-ИРМС), а према акредитованим методама које су део званичне регулативе Републике Србије ( члан 4, табела 1, Методе анализе за испитивање параметара квалитета шире, вина и других производа, тачка 4, 4.1 – SRPS TS E.M8.031:2023 (ЕИМ-ИРМС) и тачка 4.3 ПРАВИЛНИКА о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина (“Службени гласник РС”, бр. 107 од 8. октобра 2014, 72 од 31. августа 2023.). Све лабораторијске извештаје су потписали специјализовани стручњаци за изотопска испитивања и стручњаци са лиценцом Министарства пољопривреде Републике Србије који могу да дају званична стручна мишљеља на тему изотопских испитивања вина и јаких алкохолних пића.

У Табели у наставку су дате информације о резултатима испитивања. У питању су вина која су пореклом из Црне Горе, Републике Молдавије, Македоније и ЕУ (мешавина вина из ЕУ – Шпанија). Од 4 узорка, само једно вино је прошло на тестирању, док 3 узорка нису задовољила захтеве квалитета према Закону о вину Републике Србије и у којима је детектована додата вода током процеса производње, као и порекло етанола другог ботаничког порекла у односу на грожђани етанол.

РЕДНИ БРОЈНАЗИВ ПРОИЗВОДА
15.Полуслатко црвено вино ЦРВЕНО ВИНО СРЕДЊЕ СЛАТКО Шпанија – 1,5 Л
16.Црно полусуво вино Ждребчева крв – 0,75 Л
17.Црвено вино МОЈЕ ВИНО Плантаже – 1 Л
18.Бело полуслатко вино CHARDONNAY “Fiorelli” Република Молдавија – 0,75 Л

Узимајући у обзир све испитиване узорке вина (укупно 18 узорака вина) само 2 узорка су прошла тестирање на ботаничко порекло етанола и порекло воде у вину, док је 16 узорака пало на тестирању. У процентима на крају то износи укупно 88,89 % детектованих неусаглашености.

Лабораторијски извештаји и за ова 4 тестирана узорка ће такође бити прослеђена надлежним инспекцијама при Министарству пољопривреде Републике Србије, а у циљу покретања ванредне контроле. Напомињемо, сви узорци који су тестирани узети су у пару и “контре” су остављене по страни запечаћене у случају потребних суперанализа. Очекујемо да нам се надлежни јаве везано за суперанализе тестираних узорака.