О НАМА

Дана 07.08.2023. одржана је оснивачка скупштина и донета одлука о оснивању Удружења “ПОКРЕТ ПОТРОШАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ХРАНЕ”. Удружење је регистровано у складу са Законом при Агенцији за привредне регистре дана 17.08.2023.

Удружење је основано и организовано као слободно, и самостално у остваривању својих циљева. Област остваривања циљева Удружења је заштита потрошача у складу са Законом о заштити потрошача у Републици Србији, као и других аката донетих на основу тог Закона.

Удружење је основано у циљу заштите потрошача вина, јаких алкохолних пића, производа пчела и других производа, пића и напитака од природних биљних и анималних сировина.

Активности на спровођењу циљева Удружења

  1. Информисање, едукација, саветовање и пружање правне помоћи потрошачима у остваривању потрошачких права;
  2. Примање приговора, евидентирање и поступање по приговорима потрошача;
  3. Спровођење независних испитивања и упоредних анализа квалитета роба и услуга и јавно објављивање добијених резултата;
  4. Спровођење истраживања и студија у области заштите потрошача и јавно објављивање добијених резултата;
  5. Друге активности погодне за остваривање циљева Удружења.